Drugs in het verkeer

Rijden onder invloed van drugs

Rijden onder invloed van drugs is het besturen van een voertuig in het verkeer terwijl je bepaalde stoffen hebt genomen die de rijvaardigheid kunnen aantasten. Zulke stoffen zijn onder meer cannabis, amfetamines, MDMA, morfine, cocaïne, … Heb je dergelijke stoffen genomen, dan is het  ten strengste verboden om nog een voertuig te besturen.

Voor drugs geldt een nultolerantie. Desondanks zijn er per drug welke enkele limietwaarden bepaald. Of je strafbaar bent, zal dan ook afhangen de hoeveelheid van een bepaalde stof die in het lichaam wordt aangetroffen. Onder de limietwaarden of boven de limietwaarden.

Wie kan gecontroleerd worden op drugs in het verkeer?

Volgende personen kunnen aan de procedure met betrekking tot drugs in het verkeer worden onderworpen:

  • Iedereen die op een openbare plaats (dus ook bijvoorbeeld op de parking van een dancing, café, …) een voertuig bestuurd (dus ook fietsers) of op het punt staat een voertuig te besturen;
  • Iedereen die op een openbare plaats een bestuurder in opleiding begeleidt of op het punt staat een bestuurder in opleiding te begeleiden.
  • Iedereen die mogelijk een verkeersongeval heeft veroorzaakt, zowel daders als slachtoffers. Dit betekent dat ook voetgangers kunnen worden verplicht zich aan de procedure te onderwerpen.

Hoe stel men drugs in het verkeer vast?

De nieuwe procedure verloopt in 4 stappen:

  1. Aan de hand van een checklist stellen ze vast of er misschien drugs is gebruikt
  2. De speekseltest wordt afgenomen gebruik vast te stellen
  3. Bij een positieve speekseltest neemt men een speeksel/bloed analyse af om de hoeveelheid vast te stellen. 
  4. Hier volgt allicht een dagvaarding en krijgt u een boete/straf horend bij drugs in verkeer

Wacht niet met uw rechten te beschermen.

Jureca helpt u vrijblijvend met het zoeken van de ideale advocaat. Een eerste consultatie over uw rechten is bovendien vaak gratis.

  • Vertel ons vrijblijvend uw situatie
  • Wij contacteren gespecialiseerde advocaten
  • U ontvangt een overzicht van mogelijke oplossingen en prijzen

Neem geen risico

Post hier gratis uw zaak