Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

 • Vind een advocaat
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Procedure stappen kapitaalverhoging door inbreng in natura

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura moeten dan de volgende procedurestappen worden doorlopen:

 1. de inbrengers maken een lijst op van de goederen/vorderingen die ze gaan inbrengen;
 2. de commissaris-revisor of een bedrijfsrevisor maakt een verslag op; dit verslag geeft een beschrijving van elke inbreng in natura en informeert over de methoden van waardering; verder zegt het verslag van de deskundige of de waarden waartoe de methoden van waardering leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of fractiewaarden, en in voorkomend geval, met het agio, van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; het verslag moet eveneens vermelden welke werkelijk vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt;
 3. het bestuursorgaan van de vennootschap maakt een verslag op;
 4. het verslag van de deskundige en het verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel;
 5. de aandeelhouders worden opgeroepen tot de algemene vergadering; de oproeping meldt dat het gaat om een kapitaalverhoging met inbreng in natura; de twee door de wet opgelegde verslagen worden in de agenda vermeld; afschriften van de verslagen worden ter beschikking gehouden van de aandeelhouders;
 6. beslissing en vaststelling op de algemene vergadering:
 7. besluit tot kapitaalverhoging;
 8. volledige inschrijving;
 9. volstorting van één vierde (op elk aandeel, voorzover de inbreng in natura deelbaar is) voor NV, Comm. VA, CV; volledige volstorting in een BVBA;
 10. de notaris verlijdt de akte;
 11. de akte wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.