Strafrecht

Voor het aansprakelijkheidsrecht is een bijzondere rol weggelegd in de strafprocedure.

Slachtoffers van een crimineel feit hebben een rol als burgerlijke partij in de strafprocedure, waarlangs zij vergoeding kunnen eisen voor geleden schade.

De burgerlijke partijstelling wordt materieelrechtelijk gestoeld op het gewone aansprakelijkheidsrecht, maar is procedureel grotendeels beschreven in het Wetboek van Strafvordering.

Daarnaast bestaat er voor het slachtoffer ook de mogelijkheid om genoegdoening te zoeken bij de gewone burgerlijke rechtbank. 

Het is evenwel zo dat het slachtoffer er meer belang bij heeft om zijn wagon aan te haken aan de strafprocedure dan solo te gaan in een burgerlijke procedure. Zo zal het slachtoffer in een burgerlijk proces zelf de bewijslast dragen, terwijl in een strafprocedure hij/zij zich voornamelijk kan baseren op het strafdossier aangebracht door het Openbaar Ministerie.

Daarnaast is het zo dat de burgerlijke procedures steeds geschorst blijven tot er een uitspraak is in de strafprocedure (Le criminel tient le civil en etat).

De klacht met burgerlijke partijstelling

Als slachtoffer van een misdrijf bestaat de mogelijkheid om zelf een strafonderzoek op te starten en zo enigszins een inquisitoire procedure te starten waar men zelf niet naar bewijzen moet gaan zoeken.

Door een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter wordt een gerechtelijk onderzoek opgestart. Het is dan aan de onderzoeksrechter om alle aspecten van de zaak te gaan onderzoeken. Hierbij worden dan zowel bewijzen à charge en à décharge gezocht.

Als de onderzoeksrechter zijn onderzoek heeft afgerond kan, als er voldoende aanwijzingen zijn voor de feiten, de Raadkamer en/of de Kamer van inbeschuldigingstelling de zaak doorverwijzen naar de strafrechter.

Voor de strafrechter kan de burgerlijke partij zijn concrete aansprakelijkheidsvordering stellen.

Om te vermijden dat evenwel te lichtzinnig wordt omgesprongen met de mogelijkheid van klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter, zal de onderzoeksrechter quasi steeds de plaatsing van een waarborgsom vereisen alvorens tot gerechtelijk onderzoek wordt overgegaan.

Topics in dit thema

Aanhouding
Aanhouding
Aanranding van de eerbaarheid
Aanranding van de eerbaarheid
Arrestatie
Arrestatie
Beklaagde
Beklaagde
Bemiddeling in strafzaken
Bemiddeling in strafzaken
Benadeelde persoon
Benadeelde persoon
Beperkte detentie
Beperkte detentie
Beschuldigde
Beschuldigde
Bijstand advocaat bij eerste verhoor
Bijstand advocaat bij eerste verhoor
Boete
Boete
Cassatieberoep in strafzaken
Cassatieberoep in strafzaken
Commissie onwerkzame voorlopige hechtenis
Commissie onwerkzame voorlopige hechtenis
Commissie voor vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
Commissie voor vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
Correctionele rechtbank
Correctionele rechtbank
Diefstal
Diefstal
Drugs
Drugs
Geldboete
Geldboete
Gerechtelijk onderzoek
Gerechtelijk onderzoek
Gevangenis
Gevangenis
Gevangenisstraf
Gevangenisstraf
Hof van Assisen
Hof van Assisen
Inbeslagname
Inbeslagname
Jury
Jury
Kamer van Inbeschuldigingstelling
Kamer van Inbeschuldigingstelling
Mensenhandel
Mensenhandel
Misdaad
Misdaad
Misdrijf
Misdrijf
Moord
Moord
Onderzoeksrechter
Onderzoeksrechter
Opsporingsonderzoek
Opsporingsonderzoek
Overtreding
Overtreding
Parket
Parket
Penitentiair verlof
Penitentiair verlof
Poging tot moord
Poging tot moord
Politie
Politie
Politierechtbank
Politierechtbank
Probatie
Probatie
Procedurefout
Procedurefout
Procureur des Konings
Procureur des Konings
Raadkamer
Raadkamer
Roofmoord
Roofmoord
Slagen en verwondingen
Slagen en verwondingen
Smaad en eerroof
Smaad en eerroof
Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek
Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek
Strafuitvoering
Strafuitvoering
Strafuitvoeringsrechtbank
Strafuitvoeringsrechtbank
Strafuitvoeringsrechter
Strafuitvoeringsrechter
Uitgaansvergunning
Uitgaansvergunning
Valsheid in geschriften
Valsheid in geschriften
Wanbedrijf
Wanbedrijf
Werkstraf
Werkstraf