Transportovereenkomst

Wat?

Een overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij (afzender) verbindt zaken dan wel één of meer personen (reizigers) te vervoeren.

Inhoud?

Verplichte vermeldingen

De vrachtbrief moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten, zoals weergegeven in artikel 6, 1 en 6, 2 CMR. Het gaat om onder andere:

 • Plaats en datum van opmaak van de vrachtbrief
 • Naam en adres vervoerder
 • Plaats en datum van inontvangstneming der goederen
 • Plaats bestemd voor de aflevering der goederen
 • De "gebruiklijke aanduiding van de aard der goederen en de wijze van verpakking"
 • Het bruto-gewicht
 • Het aantal colli, hun bijzondere merken en hun nummers

Vragen die je moet beantwoorden in de transportovereenkomst

 • Identiteit
 • Bepaalde/onbepaalde duur
  • Hoe lang?
  • Start – einde
 • Aanlevering- en afleveringstijden alsook aanlevering- en afleveringsplaatsen:
 • Volume : stip aan
  • Het juiste volume kan niet vooraf bepaald worden, wel kunnen indicatieve volumes in BIJLAGE 2 (Vervoersorganisatie) worden aangegeven
  • Het volume voor vervoer is:
 • Manier waarop het voorwerp van transport moeten worden ingepakt: ….
 • Gewicht voorwerp overeenkomst:
 • Welke rechtbank is bevoegd bij een conflict?
 • Wanneer en waar is de overeenkomst opgesteld?