Softwareovereenkomst

Technische gegevens

Vorm: een onderhandse overeenkomst volstaat.

Aantal exemplaren: evenveel originele exemplaren als onderscheiden partijen, meestal twee.

Registratie: niet vereist

Kosten: geen

Wat is een softwarelicentieovereenkomst?

Software is het resultaat van een creatief proces waar de auteurs veel tijd en werk hebben ingestoken. Door een softwarelicentie geven de auteurs hun toestemming om hun software te installeren en te gebruiken. Zo bezit de klant enkel een gebruiksrecht op deze software. 

Wanneer wordt een licentie voor het gebruik van software gebruikt?

 • Bij softwareontwikkeling
  • Bijvoorbeeld u heeft een nieuwe en eenvoudigere boekhoudsoftware ontwikkelt en u wilt deze op de markt brengen.
 • Bij Appontwikkeling
  • Bijvoorbeeld u heeft een avontuurlijk spel ontworpen.

Wat moet je allemaal overeenkomen?

 • Definities
 • Voorwerp van de overeenkomst
 • Aard licentie
 • Duur/beëindiging
 • Prijs (zoals leveringskosten, kostprijs van dragers, installatiekosten, verzekeringskosten, taksen, documentatie, opleiding)
 • Prijswijzingen
 • Betalingsschema
 • Levering en installatie
 • Documentatie en handleiding
 • Aanvaarding
 • Opleiding en gebruikersondersteuning
 • Garantie
 • Wijziging en annulering
 • Aansprakelijkheid
 • Intellectuele eigendom
 • Geheimhouding
 • Afwerving personeel
 • Eigendom en gebruiksrecht
 • Overdracht van rechten en plichten
 • Afstand

 

 

 

Subthema's