Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat met boetes van de voorganger na overdracht van een handelszaak? Wie betaalt?

Stel je hebt een overeenkomst getekend voor de overdracht van een handelszaak. In de overeenkomst van overname is duidelijk vermeld dat deze “vrij en onbezwaard van verleden, heden en toekomst van eender welke bevoorrechte lasten, belastingen of anderzinds” wordt overgedragen. Na enkele maanden komen er nog boetes binnen van voor de overname op naam van de BVBA. olgens de gerechtsdeurwaarder moet u die boetes betalen, ook al is er een getekende overeenkomst waarin de BVBA vrij en onbezwaard wordt overgedragen, en ookal zegt een artikel in de overeenkomst dat "in ieder geval blijft de overdrager tegenover de overnemer volledig en alleen aansprakelijk voor alle aanslagen, taksen, belastingen, tot de datum van ingenottreding van de overnemer.

Klopt de visie van de gerechtsdeurwaarder dat jij de boetes van de bvba, die dateren van uit de periode waarin er iemand anders die bestuurde, moet betalen ?

Wat zegt de wet?

De wet zegt enerzijds dat overeenkomsten partijen tot wet strekken, maar anderzijds ook dat een overeenkomst tussen twee partijen een andere partij die zijn handtekening niet onder de overeenkomst zette, daar niet door gebonden is.

De gerechtsdeurwaarder heeft dus gelijk : de boetes zijn uitgeschreven aan het adres van de BVBA, en of het nu diegene is die de boete heeft “veroorzaakt” dan wel iemand anders die aan het hoofd staat van die BVBA op het moment waarop de gerechtsdeurwaarder die komt innen, doet er niets toe : de BVBA dient te betalen. De BVBA heeft een eigen vermogen, dat afgescheiden is van het vermogen van haar bestuurder, en gezien de boete op naam van de BVBA staat, is het aan de BVBA om die te betalen. De gerechtsdeurwaarder moet zich niets aantrekken van een eventuele overdracht van de BVBA. Wat er met de schulden gebeurd is bij de overdracht, moet geregeld worden tussen de oude en de nieuwe bestuurders van de BVBA.

De situatie tussen jou en de overdrager van de BVBA is wel anders.

Als er uitdrukkelijk bepaald is dat de BVBA overgedragen werd “vrij en onbezwaard” en de vorige bestuurder nog moet instaan voor alle schulden die ontstaan zijn voor de overdracht, dan kan je de boetes die je nu moet betalen en die ontstaan zijn in de periode waarin hij nog bestuurder was van de BVBA, bij je voorganger recupereren.

Het nadeel is wel dat je dat zelf moet gaan doen. Je zal dus moeten beginnen met een brief te sturen naar de persoon van wie je de BVBA hebt overgenomen, waarin je verwijst naar de artikelen van de overeenkomst die tussen jullie gesloten werd en waarin je vraagt om de boetes terug te betalen ( steek er een kopie van die boetes en de bewijzen van betaling bij).  

Je eerste brief kan je nog met de gewone post versturen – als je geen antwoord krijgt, stuur je een aangetekende brief. Je kan deze brief om de schuld te innen ook door een advocaat laten sturen. Jureca helpt jou daar graag bij met een vaste, transparante prijs. 

Als er dan nog niet gereageerd wordt, zal je desnoods een advocaat, incassobureau of gerechtsdeurwaarder moeten inschakelen. 

Lees hier meer over hoe een advocaat onbewuste geldschulden kan innen

Lees hier meer over hoe een gerechtsdeurwaarde schulden kan innnen

Samengevat

De BVBA betaalt best de boetes aan de gerechtsdeurwaarder, want anders zullen er kosten worden aangerekend en je kan er toch niet onderuit geraken, maar je kan proberen om de betaalde boetes te recupereren bij de overdrager van de BVBA. De overeenkomst geeft je daar alle recht toe, maar als de overdrager weigert te betalen, zal jij moeten vragen aan de rechtbank om hem tot betaling te veroordelen (wat helaas niet gratis is).

Jureca kan jou steeds helpen met de schuld te innen of naar een goede advocaat door te verwijzen.