Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Heb je nood aan betaalbaar juridisch advies?

Moeilijkheden

De 6 belangrijkste vragen rond faillissement

Wat is een Faillissement?

Als een handelaar zijn financiële verplichtingen niet langer kan voldoen voldoen en zijn krediet ‘geschokt is’ (= banken willen hem/haar geen krediet meer verschaffen), wordt meestal door de handelaar zelf of door de schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd.

Een faillissement is met andere woorden de insolventie van een handelaar. Faillissement betekent het einde of uitdoven van handelsactiviteiten en uiteindelijk het einde van de onderneming.

Wie kan failliet verklaard worden?

Dit kan een natuurlijke persoon zijn of een onderneming onder de vorm van een rechtspersoon.

In het geval van een eenmanszaak, een VOF of een maatschap failliet wordt verklaard, dit eigenlijk het faillissement van respectievelijk de eigenaar, vennoten of maten betekenen.

In het geval van een rechtspersoon failliet worden verklaard is enkel de rechtspersoon failliet. Er zijn uitzonderingen wegens wanbeleid (oprichtersaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, etc.).

Wie kan een faillissement aanvragen?

Er zijn drie partijen die een faillissement kunnen aanvragen:

  1. de handelaar of vennootschap zelf worden gedaan
  2. de schuldeiser(s)
  3. het Openbaar Ministerie om redenen van openbaar belang

Zijn kunnen een beroep doen op de collectieve schuldenregeling.

Hoe vraagt men een faillissement aan?

Een faillissement wordt aangevraagd bij de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel is gevestigd van de onderneming.

De aangifte dient te gebeuren op de griffie van de Rechtbank van Koophandel binnen een maand nadat men heeft opgehouden te betalen. De griffier maakt van deze aangifte een akte op.

De aangifte van het faillissement binnen een maand dat men heeft opgehouden te betalen is wettelijke verplicht. Het niet tijdig aanvragen van het faillissement is strafbaar (Strafwet, art 489 bis, 4°).

Bij de aangifte moeten bepaalde stukken worden gevoegd o.a. de balans, de boekhouding,… (art. 9 en 10 van de faillissementswet).

Na aangifte zal een rechter-commissaris worden aangesteld die verslag moet uitbrengen bij de Rechtbank over de toestand in de onderneming. Het o.a. op basis daarvan dat de Rechtbank uiteindelijk het faillissement zal uitspreken, ja of neen.

Let wel, de rechtbank is niet verplicht het faillissement uit te spreken. De aangifte is geen bekentenis.

Wat is de rol van de curator?

Samen met het faillissementsvonnis zal de rechtbank een curator aanstellen.

De curator zorgt voor de regeling van het actief en het passief van de onderneming. Enerzijds probeert hij het actief van de onderneming zo groot mogelijk te houden – zo zal hij schulden aan de onderneming innen en eventueel bepaalde activiteiten verder laten draaien – en anderzijds zal hij dat actief verdelen onder de verschillende schuldeisers van de onderneming.

Sluiting van het faillissement

Na liquidering van de middelen van de onderneming en de verdeling daarvan aan de schuldeisers, wordt het faillissement afgesloten met een vonnis van de Rechtbank. Het kan zijn dat dat er na de verkoop en het sluitingsvonnis toch nog schulden overblijven. Dit zijn de restschulden van een faillissement.

 

Bestel een advies

Waarom kiezen voor Jureca?

  • 1. Eenvoudig te bereiken wanneer jij het wilt.
  • 2. Geen verassingen of te dure facturen.
  • 3. Dankzij slimme tools en automatisaties.

Vragen? Stel ze hier

Subthema's