Huwelijk en samenwonen

Welke juridische rechten en plichten horen bij het huwelijk? En aan welke voorwaarden moeten jij en je partner voldoen om te kunnen trouwen?

Hoewel we bij het huwelijk natuurlijk in de eerste plaats denken aan een romantische uiting van verbondenheid, brengt deze gebeurtenis ook een aantal juridische rechten en plichten met zich mee. Als alternatief kan je er ook voor kiezen om feitelijk of wettelijk samen te wonen

 

Mag ik trouwen?

Je kan in België enkel trouwen voor de wet als beide partners aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de trouwkandidaten elk minimaal 18 jaar zijn en mogen ze geen directe familie van elkaar zijn. 

Welke formaliteiten moet je in orde brengen om te trouwen?

Als je wil trouwen, moet je dit minimaal veertien dagen voor de geplande trouwdatum melden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je leest hier hoe deze aanmelding in zijn werk gaat en hoe de eigenlijke voltrekking van het huwelijk eruit ziet.

Huwelijksvermogensstelsel

Het huwelijksvermogensstelsel bepaalt in hoeverre de eigendommen en inkomsten van de partners het individuele bezit blijven van de partners, dan wel als één geheel beschouwd worden. Je hoeft daarbij niet noodzakelijk te kiezen voor het ene of het andere uiterste, want er zijn ook veel tussenvormen mogelijk. De drie meest voorkomende huwelijksvermogensstelsels zijn: 

 

Huwelijkscontract

Als je kiest voor een specifiek huwelijksvermogenstelsel, moet je dit officieel laten registreren bij de notaris in een huwelijkscontract. Zoals gezegd hoef je je daarbij niet te beperken tot de drie meest bekende huwelijksvermogenstelsels. Je kan dus ook een alternatieve regeling voorstellen bij de notaris.  

Belangrijk om weten is dat wanneer je ervoor kiest om geen huwelijkscontract te laten opmaken, je automatisch valt onder het wettelijk stelsel.

Echtscheiding

Het valt helaas af en toe voor dat een gehuwd koppel uit de echt wil scheiden 

Wacht niet met uw rechten te beschermen.

Jureca helpt u vrijblijvend met het zoeken van de ideale advocaat. Een eerste consultatie over uw rechten is bovendien vaak gratis.

  • Vertel ons vrijblijvend uw situatie
  • Wij contacteren gespecialiseerde advocaten
  • U ontvangt een overzicht van mogelijke oplossingen en prijzen

Neem geen risico

Post hier gratis uw zaak