Gebreken

In welke staat moet het goed verhuurd worden?

De verhuurder moet het gehuurde goed, in alle opzichten, in goede staat van onderhoud aan je leveren en tijdens de duur van de overeenkomst moet hij de woning in zodanige staat onderhouden dat je de woning kunt gebruiken waarvoor ze bestemd is. Bovendien moet hij gedurende de ganse duur van de overeenkomst steeds de nodige herstellingen uitvoeren, behalve diegene die beschouwd worden als het normale onderhoud. Die laatste betaal jij zelf.

De verhuurder moet er bovendien voor zorgen dat, op het ogenblik dat jullie de huurovereenkomst afsluiten, de woning die hij verhuurt beantwoordt aan 'de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid’. Dit betekent concreet dat de gehuurde woning moet beantwoorden aan bepaalde minimumeisen die te maken hebben met:

 • de functies van de woning;
 • de structurele en stabiliteitsvereisten;
 •  de vochtigheid van de woning;
 • de natuurlijke verlichting en verluchting;
 • de uitrusting van de woning;
 •  de toegang tot de woning en verkeer binnen het gebouw.

Een uitzondering hierop is het renovatiecontract.

Wat gebeurt er als de woning niet beantwoordt aan deze minimumvoorwaarden op het ogenblik dat je in de woning gaat wonen?

In dat geval heb je als huurder de keuze:

 • ofwel laat je de huurovereenkomst ontbinden met eventuele schadevergoeding;
 • ofwel eis je dat de noodzakelijke werken uitgevoerd worden om de woning in orde te stellen met de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. In afwachting van de uitvoering van de werken kan de rechter een vermindering van de huurprijs toestaan.

Wacht niet met uw rechten te beschermen.

Jureca helpt u vrijblijvend met het zoeken van de ideale advocaat. Een eerste consultatie over uw rechten is bovendien vaak gratis.

 • Vertel ons vrijblijvend uw situatie
 • Wij contacteren gespecialiseerde advocaten
 • U ontvangt een overzicht van mogelijke oplossingen en prijzen

Neem geen risico

Post hier gratis uw zaak