Achterstallige betalingen

Wat moet ik doen als de huurder niet betaald? (Wanbetaling)

Als een aanmaning niet het gewenste gevolg heeft, lijkt de tussenkomst van een advocaat aangewezen.
Als deze laatste aanmaning uitgaande van de advocaat eveneens zonder gevolg blijft, is dagvaarding of neerlegging van een verzoekschrift de volgende stap.


Vaak wordt de ontbinding van de huurovereenkomst gevraagd met de daarbij horende vergoedingen (verbrekingsvergoeding, wederverhuringsvergoeding).

Alvorens heil te zoeken in een juridische procedure, zijn een aantal andere opties eenvoudiger, goedkoper en eventueel doeltreffender.

Eerst wordt meestal een aanmaning tot betaling gestuurd naar de huurder. Deze aanmaning heeft een dubbele functie. Enerzijds de huurder bewegen tot betaling van het huurachterstal, anderzijds het doen lopen van nalatigheidsintresten.

De advocaat staat in voor het eerder juridische vervolg van het verhaal.

Hij zal om te beginnen vaak een nieuwe aanmaning sturen, dit maal met meer zwaarte, gelet op zijn hoedanigheid.

Het opstellen van een gedinginleidend processtuk veronderstelt deskundigheid. Er dienen naast het eisen van betaling van de vervallen huur meestal een aantal bijkomende vorderingen te worden gesteld, meestal onbekend voor niet-juristen.

Naast de ontbinding wordt meestal simultaan de uithuiszetting gevorderd, zo de huurder na ontbinding het pand niet vrijwillig zou verlaten. Een bezittingsvergoeding wordt dan gevraagd per dag langer verblijf van de huurder na beëindiging van de huurovereenkomst.

Wacht niet met uw rechten te beschermen.

Jureca helpt u vrijblijvend met het zoeken van de ideale advocaat. Een eerste consultatie over uw rechten is bovendien vaak gratis.

  • Vertel ons vrijblijvend uw situatie
  • Wij contacteren gespecialiseerde advocaten
  • U ontvangt een overzicht van mogelijke oplossingen en prijzen

Neem geen risico

Post hier gratis uw zaak