Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Kan je als buitenlands werknemer in België een voertuig ter beschikking gesteld krijgen?

Wat zijn de fiscale en juridische gevolgen voor jou als persoon en de vennootschap?

Stel dat je bestuurder bent van een Belgische vennootschap en je woont in Nederland. De vennootschap wil voor jou een voertuig aankopen. De wagen zou zowel in Nederland en Belgie voor werk en privé gebruikt worden. 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

Impact voor de zaakvoerder

Het Dubbelbelastingverdrag België – Nederland stelt in artikel 16:

Beloningen die een persoon die inwoner is van een verdragsluitende Staat verkrijgt van een vennootschap die inwoner is van de andere verdragsluitende Staat ter zake van de uitoefening van een opdracht of taak als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of ter zake van de uitoefening van functies die volgens de wetgeving van die andere Staat als soortgelijke functies worden beschouwd, mogen in die andere Staat worden belast.

Het Belgische fiscaal recht is van toepassing op de vergoedingen/voordelen die men krijgt als buitenlandse bestuurder van een Belgische vennootschap.
Het gebruik van een personenwagen houdt een voordeel alle aard in dat belast wordt in de personenbelasting.
Wat hiervan de impact is kan men op volgende website berekenen: http://www.voordeelalleaardberekenen.be/
De buitenlandse bestuurder zal dus een aangifte niet-inwoner moeten indienen per aanslagjaar en het voordeel alle aard als inkomsten aangeven.

Impact voor de vennootschap

De vennootschap zal een fiscale fiche moeten opstellen met betrekking tot de voordelen die de bestuurder geniet.

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.