Fiscale ruling aanvragen

Zekerheid is is een heel waardevol gegeven, zeker in fiscale zaken. Niemand betaalt immers graag teveel belastingen. Als u een nieuwe verrichting plant, weet je dus graag op voorhand wat dat jou ‘fiscaal' zal kosten. Deze zekerheid kan je krijgen door een ‘ruling' aan te vragen.

Wat is dat eigenlijk, een ruling?

Je kan een 'ruling', of 'voorafgaande beslissing' zoals het officieel heet, aanvragen als u zekerheid wil over de fiscale gevolgen van een verrichting die u gepland heeft (bv. een reorganisatie, successieplanning).

Een ruling is een “juridische handeling waarbij de FOD Financiën overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen vaststelt hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.”

 • Een ruling is een rechtshandeling, die bindend is voor de belastingsadministratie. De fiscus gaat een voorwaardelijke en eenzijdige verbintenis aan over de wijze waarop de wet zal worden toegepast. Eenzijdig, want u bent als aanvrager niet verplicht de geplande verrichting ook daadwerkelijk uit te voeren. De fiscus moet daarentegen het standpunt dat ze in het antwoord hebben ingenomen wel respecteren. Voorwaardelijk, omdat u, wanneer u als aanvrager de verrichting effectief uitvoert, u zich moet houden aan de verrichting zoals u die zelf omschreven heeft in de aanvraag.
 • U moet de aanvraag indienen bij de fiscus zelf. Binnen de FOD Financiën is er een bijzondere dienst opgericht, de Dienst Voorafgaande Beslissingen, die over de aanvragen uitspraak doet. 
 • In de ruling stelt de fiscus vast hoe de (fiscale) wet zal toegepast worden op uw bijzondere situatie, op uw geplande verrichtingen. Dit wil zeggen dat ze u geen gunstige behandeling kunnen beloven die in strijd is met de wet.
 • Het moet gaan om een situatie “die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad”. U moet dus een aanvraag indienen, vóór u overgaat tot de verrichting. U mag niet wachten tot u al een aangifte heeft ingediend. Het is zeker niet mogelijk een ruling aan te vragen, als er al een geschil ontstaan is, bv. als u al een bezwaar heeft ingediend of als er al een zaak hangende is bij de rechtbank.

Hoe vraag ik een ruling aan ?

Je kan de ruling hiervoor terrecht op de nieuwe website: https://www.ruling.be

Wat moet er in de aanvraag staan ?

De aanvraag moet volledig zijn.

De volgende gegevens moeten zeker worden meegedeeld:  uw identiteit,  de identiteit van eventuele andere betrokken partijen,  een beschrijving van uw activiteiten, een volledige beschrijving van de verrichting die u gepland heeft en een verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan. Ten slotte moet u de aanvraag 'motiveren', dit wil zeggen u moet uitleggen hoe u meent dat de betrokken wettelijke bepalingen op uw situatie moeten worden toegepast.

Het is erg belangrijk dat de juiste persoon de aanvraag indient.

 

Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Subthema's

Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

 • Vind een advocaat
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies