Btw - douane & accijnzen

BTW 

De btw is een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die stapsgewijs wordt geïnd, namelijk bij elke stap in het productie- en distributieproces. De btw is dus de toegevoegde waarde die bij elke stap wordt belast.

De toegepaste tarieven zijn vastgelegd bij koninklijk besluit en verschillen volgens de aard van de belaste goederen of diensten: 

 • 6 % vooral voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter (bijvoorbeeld: levensnoodzakelijke producten, personenvervoer, landbouwdiensten …)
 • 12 % voor bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit economisch of sociaal oogpunt belangrijk zijn (bijvoorbeeld: kolen, margarine, abonnement voor betaaltelevisie …)
 • 21 % voor handelingen die betrekking hebben op goederen of diensten die niet elders werden vermeld (bijvoorbeeld: nieuwe auto's, huishoudelijke apparaten, cosmetica ...)

Bij aankopen in een ander land van de Europese Unie is de prijs all-in, d.w.z. dat u niet opnieuw btw hoeft te betalen of invoerrechten (anders dan wanneer u goederen van buiten de Europese Unie meebrengt). Dit geldt zowel wanneer u in een ander land gaat winkelen als wanneer u goederen via internet, per post of telefoon bestelt.

Douane

De Douane is een overheidsdienst belast met de inning van de rechten bij invoer (invoerrechten, BTW bij invoer, anti-dumpingsrechten,...) en de handhaving van de douanewetgeving in een land. Te denken valt hierbij aan het bestrijden van smokkel.De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een douanedienst is verschillend per land. In sommige landen heeft de douane de grensbewaking tot taak of heeft de douane politiebevoegdheden. In andere landen is het een gespecialiseerd onderdeel van de belastingdienst en houdt zij zich enkel bezig met economische delicten en het innen van verschuldigde rechten, accijnzen en belastingen.De hoofdtaken van de douane zijn onder te verdelen in 4 categorieën; stoppen (van goederen die het douanegebied niet in mogen), bewaken (van de wet en regelgeving), heffen en innen (van verschuldigde rechten) en faciliteren (van de goederenstroom door de aflevering van douanevergunningen).

Accijnzen

Accijnzen zijn indirecte belastingen op het verbruik of gebruik van bepaalde producten vervaardigd in België, of afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie of ingevoerd uit een niet-EU land (een "derde land").

Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen:

 • de (gewone) accijns
 • de bijzondere accijns
 • de bijdrage op de energie (voor energieproducten en elektriciteit)
 • de controleretributie (voor huisbrandolie)
 • de totale accijnsbelasting (die de som is van de 4 voorgaande categorieën)

Indeling van de accijnzen:

1. Accijnsproducten die op communautair vlak geharmoniseerd zijn:

 • energieproducten en elektriciteit
 • gefabriceerde tabak
 • alcohol en alcoholhoudende dranken (bier, wijn, andere gegiste dranken dan bier of wijn, tussenproducten en ethylalcohol) 

Deze producten zijn onderhevig aan: 

 • een (gewone) accijns voor de BLEU (Belgisch Luxemburgse Unie), en een
 • bijzondere accijns (en eventueel een bijdrage op de energie en een controleretributie) waarvan de opbrengst uitsluitend bestemd is voor de Belgische staatskas.

2. Nationale accijnsproducten (die niet op communautair vlak geharmiseerd zijn):

 • alcoholvrije dranken
 • koffie

Deze producten worden belast met een (gewone) accijns waarvan de opbrengst uitsluitend bestemd is voor de Belgische staatskas.

Bestel hier de oplossing voor jouw situatie

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Subthema's

Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

 • Vind een advocaat
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies