Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Onmiddellijk huisverbod bij partnergeweld

Op 15 mei 2012 werd een wet van kracht waarbij voortaan de bevoegdheid aan het Openbaar Ministerie werd gegeven om op te treden in gevallen van huishoudelijk en partnergeweld.

Indien blijkt dat de aanwezigheid van een persoon in de woning er ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor 1 of meer medebewoners, kan die persoon worden verboden nog te verblijven in de woning.

De maatregel geldt voor een periode van maximaal 10 dagen.

Bij het opleggen van een huisverbod wordt de lokale politie ingelicht om het huisverbod eventueel uit te voeren.

Ook wordt onmiddellijk de lokale Familierechtbank ingelicht van het verbod en wordt de zaak daar aanhangig gemaakt. De Familierechtbank moet binnen de 10 dagen na opleggen van het huisverbod een zitting fixeren waarop de partners worden uitgenodigd per gerechtsbrief en hun standpunten kunnen overmaken. De Familierechtbank kan het verbod opheffen of dit verlengen voor en periode van maximaal 3 maanden.

Het huisverbod-vonnis kan evenwel steeds worden gewijzigd, als één van de partijen daarom vraagt.

Het huisverbod via het parket is bedoeld om snel optreden mogelijk te maken in gevallen van huishoudelijk geweld. Voorheen bestond enkel de mogelijkheid om via een kortgeding procedure of maatregelen van de Vrederechter een huisverbod op te leggen, met als achilleshiel dat geen direct optreden mogelijk was.

Hoewel de nieuwe wet hier wel een onmiddellijk optreden mogelijk maakt, wordt de wet door de verschillende parketten weinig of niet gebruikt. Enkel het parket van Hasselt bedient zich veelvuldig van het huisverbod om partnergeweld onmiddellijk een halt toe te roepen.

artikel 7/09/2017 de morgen