Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Verlengde minderjarigheid procedure

Verlengde minderjarigheid is een juridisch beschermingsstatuut, vergelijkbaar met handelingsonbekwaamheid, voor personen met een verstandelijke handicap waarbij een uitgebleven ontwikkeling van verstand, gevoel en wil is vastgesteld, die niet in staat zijn zichzelf te leiden en hun goederen te beheren.

De verlengde minderjarigheid valt onder het bijzonder personenbeschermingsrecht.

Algemeen 

Wanneer een persoon een aangeboren verstandelijke handicap heeft waarbij een uitgebleven ontwikkeling van verstand, gevoel en wil is vastgesteld, die niet in staat zijn zichzelf te leiden en hun goederen te beheren, kan het statuut van verlengde minderjarigheid worden aangevraagd. De verlengde minderjarigheid bevestigt op een juridische manier dat een persoon verstandelijk niet ouder is dan 15 jaar, zowel voor wat betreft het beheer van zijn goederen als wat betreft zijn persoonlijkheid. In de praktijk zal de persoon met een verlengde minderjarigheid juridisch dus steeds als een kind worden aanzien. 

De verlengd-minderjarige blijft onder het gezag van zijn ouders zolang die leven, en onder een voogd aangesteld door de vrederechter van de woonplaats van de minderjarige, ingeval de ouders komen te overlijden. Daden van beschikking en andere belangrijke keuzes, zoals het aankopen van een woning of het schenken van een deel van het vermogen, kunnen enkel met de uitdrukkelijke goedkeuring van een vrederechter gebeuren, zelf indien de ouders of de voogd ermee instemmen. 

De verlengde minderjarigheid is niet van toepassing op psychiatrische patiënten, die onder een ander juridisch statuut kunnen worden geplaatst. 

Procedure

Het statuut van verlengd minderjarige dient te worden aangevraagd door de ouders van het betrokken kind en door de Procureur des Konings. Indien de persoon met een verstandelijke handicap reeds meerderjarig is op het moment van de aanvraag, dan kan deze aanvraag ook gebeuren door familie en de voogd van de onbekwaamverklaarde, al dan niet bijgestaan of vertegenwoordigd door een advocaat of Procureur des Konings.

De aanvraag dient te gebeuren voor de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats of verblijfplaats van de persoon die verlengd minderjarig wordt verklaard. De persoon met een handicap wordt bijgestaan door een advocaat. Er is een medisch attest vereist dat niet ouder is dan 15 dagen en waarin bevestigd wordt dat het gaat om een aangeboren handicap of een handicap die in de vroege kinderjaren ontstond.