Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Heb je een onderhoudsplicht t.o.v. de nieuwe partner van jouw ouder?

Stel dat je vader na een eerder huwelijk met je moeder opnieuw getrouwd is. De dame waarmee hij trouwde, heeft je wellicht niet geadopteerd. Er is tussen jou en haar dus nooit een ( wettelijke) ‘bloedband ‘ ontstaan. Je vader is overleden, je pleegmoeder verhuist naar het rusthuis, maar beschikt over weinig financiële middelen. Kan jij, als kind van de vader, worden aangesproken in betaling van haar verblijf in het rusthuis?

Wat zegt de wet over de onderhoudsplicht?

De wet voorziet in een onderhoudsverplichting van kinderen ten overstaan van hun ouders bij opname in een woonzorgcentrum. Als een oudere niet voldoende middelen meer heeft om een woonzorgcentrum te betalen, dan komt het OCMW (van de gemeente waar men woonde vóór de opname) tussen. Het OCMW kan op zijn beurt, onder bepaalde voorwaarden, de kosten van de opname terugvorderen van de onderhoudsplichtige familieleden van de oudere.

De onderhoudsplichtige familieleden zijn de echtgenoot of echtgenote, de kinderen, de schoonkinderen of de kleinkinderen. In de praktijk zijn het meestal de kinderen die aangesproken worden om bij te springen in de kosten van een opname in een woonzorgcentrum.

Concreet advies

Ook al bestaat er een affectieve band tussen jou en de nieuwe partner van je vader, is er nooit een ( wettelijke ) band van verwantschap ontstaan.

Als pleegkind val je dus niet onder dezelfde regeling als de bloedverwanten, en bent je wettelijk gezien dus niet onderhoudsplichtig. Mocht de pleegmoeder eigen kinderen hebben, dan zouden deze, indien ze binnen de voorwaarden vallen waarin het OCMW kan optreden, wel kunnen aangesproken worden om haar verblijf in een rusthuis te ( helpen ) betalen. 

Heb je zelf vragen over de onderhoudsplicht of iets anders? Jureca staat voor jou klaar!