Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Erfenis en wettelijk samenwonen

Vruchtgebruik op gezinswoning voor wettelijk samenwonenden

Sinds de erfwet van 2007 heeft ook een wettelijk samenwonende erfrecht: hij/zij erft automatisch van de partner zonder dat een testament nodig is. Dit erfrecht is wel beperkter dan tussen echtgenoten: een wettelijk samenwonende partner erft enkel het vruchtgebruik op de gezinswoning en de daarin aanwezige huisraad. Bovendien kan dit erfrecht uitgeschakeld worden per testament. 

Om van wettelijk of geregistreerd samenwonen te kunnen spreken, is het nodig dat de partners een verklaring van samenwoning aflegden op de burgerlijke stand.

Concreet betekent deze ‘erfenis’ dat de partner levenslang in de gezinswoning mag blijven, of de huuropbrengsten ervan mag innen.

Bij dit erfrecht van de wettelijke partner moet geen rekening gehouden worden met wat ouders van de overledene (zogenaamde ‘reservataire erfgenamen’) in principe minimaal moeten erven. Lees ook eens Ouderlijke reserve uitgeschakeld voor de samenwonende.

Opgelet: indien je louter feitelijk samenwoont, heeft de partner géén automatisch erfrecht. Klik op voorgaande link voor oplossingen voor feitelijk samenwonenden.

Testament nodig bij wettelijke samenwoning?

Zoals gezegd is het erfrecht tussen wettelijk samenwonenden automatisch: er is in principe géén testament voor nodig.

Wil je echter dat jouw wettelijke partner de volle eigendom krijgt van de gezinswoning (in plaats van louter vruchtgebruik), of dat hij/zij (ook) andere zaken erft, dan moet je wel een testament opmaken. (Een tontinebeding in de aankoopakte van de woning is daarnaast een goede oplossing).

Het is ook mogelijk dat je het vruchtgebruik op de woning net níet wil laten toekomen aan de persoon met wie je wettelijk samenwoont. Ook in dat geval moet je initiatief nemen en een testament opstellen.

Samengevat: stel een testament (of andere notariële regeling) op indien je de partner met wie je wettelijk samenwoont méér of minder wil geven dan vruchtgebruik op de gezinswoning.

Vind een notaris in uw buurt voor het opstellen van een testament.

Successierechten of erfbelasting bij geregistreerd samenwonen

Op gebied van erfbelasting (voorheen gekend als successierechten) zijn gehuwden en wettelijk samenwonenden ondertussen gelijk geschakeld:

  • Tussen wettelijk samenwonenden (of personen die minstens drie jaar gewoon feitelijk samenwonen) moeten er in Vlaanderen géén successierechten betaald worden op de gezinswoning. Dit heet de ‘vrijstelling van de gezinswoning’.
  • Indien je wettelijk samenwoonde, dan betaal je evenveel erfbelasting als gehuwden op andere zaken dan de gezinswoning (hetzelfde geldt indien je minstens één jaar feitelijk samenwoonde).

Vind de beste advocaat voor wettelijk samenwonen en erfenissen door nu uw zaak te posten, anoniem en vrijblijvend.