Erven

Ontdek wie wat erft, hoe je te weten komt wat er in je erfenis zit en wat de impact is van het huwelijk.

Erven lijkt op het eerste zicht positief, maar het is toch opletten geblazen. Je erft namelijk niet alleen de bezittingen maar ook de lopende contracten én schulden van de overledene. Indien er –na onderzoek- te veel schulden in de erfenis blijken te zijn, weiger je best de erfenis. Doe in elk geval niets vooraleer je advies kreeg van een notaris of advocaat!

Hoe kom je nu te weten wat er in de nalatenschap zit?

Een grondig onderzoek door de notaris is noodzakelijk om geen kat in een zak te erven. Ondertussen mag je niets doen wat als het stilzwijgend aanvaarden van de erfenis opgevat kan worden.

De erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving is meestal de veiligste handelswijze: in het slechtste geval ontvang je niets, maar je moet in elk geval de eventueel resterende schulden niet uit eigen zak betalen.

Successieplanning is nuttig om te bepalen wat er in jouw erfenis zal zitten en de bijhorende belastingen voor jouw erfgenamen te optimaliseren.

Discussie over een erfenis, wat erin zit en wie erft? Vind de beste advocaat door jouw zaak zonder verdere verplichting en anoniem te posten.

Wie is de gelukkige erfgenaam?

Houd als mogelijke erfgenaam rekening met volgende zaken:

Om te kunnen erven, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen: je mag niet onwaardig (verklaard) zijn en je moet bekwaam zijn, of correct bijgestaan worden. Zelfs een nog ongeboren kind kan erven. 

Een erfenis is meestal persoonlijk: de echtgenoot of partner erft niet mee. Uitzonderingen voor gehuwden zijn het huwelijksstelsel van algehele gemeenschap, en het gedeelde genot van de opbrengsten van die erfenis in het wettelijk stelsel.

Wìe erft is ofwel in het testament bepaald (binnen bepaalde grenzen: wettelijke reserve of minimumerfenis voor belangrijke erfgenamen), ofwel regelt de wet de erfopvolging volgens orden en graden. De ORDE die het meest verwant is, erft volgens de wettelijke erfopvolging. Binnen de orde heb je dan GRADEN of generaties: de dichtste generatie (desgevallend via plaatsvervulling) erft.

Ook al het dreigement van onterving gehoord of geuit? Belangrijke erfgenamen zoals kinderen en echtgenoot kunnen niet volledig onterfd worden.  Het keuzebeding (alternatieve verblijvingsbeding) dient om de kinderen deels te onterven. Als echtgenoten uit elkaar of aan het scheiden zijn, kan onterven wél onder voorwaarden.

Wat met erfenissen en schulden?

Diegene die als erfgenaam wordt aangeduid, is niet verplicht om de erfenis te aanvaarden. Je kan een erfenis ook weigeren. Bijvoorbeeld omdat er meer schulden dan bezittingen zijn (zie hierboven), maar ook om jouw eigen kinderen via plaatsvervulling in jouw plaats te laten erven (‘erfenissprong’ of ‘generatiesprong’).

Je moet tijdig en –dankzij de notaris- goed geïnformeerd beslissen. Deze keuze om een erfenis te weigeren of aanvaarden is namelijk definitief. Ofwel verwerp je een overduidelijke negatieve erfenis, ofwel beslis je binnen 3 maanden en 40 dagen na de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Vermijd ondertussen het stilzwijgend aanvaarden van de erfenis! Binnen 4 maanden na het overlijden moet je bij de Vlaamse Belastingdienst (of Brusselse of Waalse registratiekantoor) aangifte doen van een aanvaarde nalatenschap.

Ook al weigeren alle erfgenamen de erfenis, de begrafenisfactuur moet toch betaald worden door diegene die opdracht gaf aan de begrafenisondernemer. De opdrachtgever kan deze begrafeniskosten in sommige gevallen (deels) recupereren via een begrafenisvergoeding of via de onderhoudsplicht.

Wanneer niemand de erfenis (tijdig) aanvaardt, stelt de familierechtbank op verzoek een curator aan om de onbeheerde nalatenschap te beheren en te vereffenen. Indien er geen erfgenamen zijn, kan de Belgische Staat de erfenis opeisen.

Trouwen of samenwonen voor de erfenis

Overweeg je om officieel samen te wonen of om te trouwen? De invloed van een relatie op de erfenis varieert naargelang het specifieke statuut van de relatie. Ben je feitelijk of wettelijk samenwonend, of gehuwd: de bescherming van de partner is telkens verschillend.

Indien de overledene gehuwd was, heeft dit grote invloed op wie er erft en wat er in de erfenis zit. De langstlevende echtgenoot of echtgenote is namelijk een belangrijke erfgenaam met een minimale erfenis van vruchtgebruik op de gezinswoning of vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap (naar keuze).

Bij het huwelijksstelsel van gemeenschap van aanwinsten -of het  ‘wettelijk stelsel’ (gehuwd zonder huwelijkscontract)- behoort ook de helft van alle gezamenlijke inkomsten tot de erfenis.

Gehuwden erven automatisch van elkaar, vrij veel zelfs, én moeten geen of lage belastingen op die erfenis betalen. Wanneer je daarentegen niet getrouwd bent, is het erfrecht minder gunstig, in elk geval voor feitelijk samenwonenden:

  • Een testament is noodzakelijk om te kunnen erven als feitelijk samenwonende, en is aangewezen voor wettelijk samenwonenden die meer willen erven dan vruchtgebruik op de gezinswoning. 
  • Je betaalt, afhankelijk van het gewest, meer successierechten of erfbelasting op de erfenis van de partner met wie je ‘gewoon’ samenwoont (dus zonder verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand). In het Vlaamse Gewest zijn de tarieven het meest gunstig voor louter feitelijk samenwonende partners.
  • Als feitelijk samenwonende zonder kinderen ben je zelfs mét testament beperkt door de erfrechten van de ouders van de overledene.

Vragen over een erfenis? Vind nu de beste advocaat door jouw zaak vrijblijvend en anoniem te posten.

Meer tips om jouw erfenis goed te regelen en notariële weetjes over erven.

Erfenis: inhoudstafel met links

Erf ik ook schulden?

Opgelet: bij een erfenis horen ook schulden. Vermijd problemen dankzij ons gratis professioneel advies.

Hoe weet ik wat ik erf?

Weten wat je erft, bergen vol goud of een schuldenberg, is belangrijk. Hier kom je te weten wat er in de erfenis zit.

Erfenis met veel schulden: zo pak je dat aan

Gratis professioneel advies bij een erfenis met veel schulden. Lees alles over risico’s en oplossingen.

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Lees hier wat je moet doen met een erfenis. Aanvaarden (onder voorrecht) of verwerpen, de beste oplossing voor elke situatie. 

Veilig erven dankzij boedelbeschrijving

Een erfenis kan een vergiftigd geschenk vol schulden zijn. Veilig erven is de boodschap! Aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving: zo doe je dat.

Erfenis afstaan aan kinderen

Jouw erfenis afstaan aan jouw kinderen kan interessant zijn. Generatiesprong of erfenissprong duidelijk uitgelegd. Erf op het beste moment en vermijd belastingen!

Schulden uit erfenis onbewust aanvaarden: let op!

Je wil een erfenis weigeren want er zijn veel schulden. Wat mag je zeker NIET doen? Tips om stilzwijgende aanvaarding te vermijden.

Erfenis aanvaarden: moet dat?

Een erfenis aanvaarden is soms niet interessant. Door schulden in de erfenis, of misschien wil je de erfenis afstaan aan jouw kinderen? Gelukkig ben je niet verplicht om de erfenis te aanvaarden. Lees er hier meer over.

Erfenis aanvaarden of verwerpen: definitieve keuze

Eénmaal een erfenis aanvaard of geweigerd, is er geen weg meer terug. Jouw keuze is definitief. Advies om schulden, of verlies van een gunstige erfenis, te vermijden!

Beslissen over erfenis: hoe snel moet dat?

Hoeveel tijd heb ik om een erfenis te aanvaarden of weigeren? Let op voor schulden en boetes! Hier vind je alle antwoorden en tips. 

Bij weigering van erfenis erven jouw kinderen, goed of slecht!

Wanneer je een erfenis verwerpt, erven jouw erfgenamen in jouw plaats bezittingen, maar ook schulden. Plaatsvervulling en hoe dit aan te pakken.

Inboedel in gevaar door erfenis!

De deurwaarder aan de deur omdat je een erfenis aanvaardde. Uitleg en tips om dit te voorkomen.

Curator zorgt voor onbeheerde erfenis

Je bent verhuurder of schuldeiser van een overledene maar niemand bekommert zich om de erfenis. Tips over aanstelling van curator van onbeheerde nalatenschap.

Erfenis: dood, lusten en lasten

Wat is een erfenis en wat zit daar allemaal in?

Wettelijke regels voor erfenissen

Ben je vrij om een erfenis te regelen? Wie erft wat? De wettelijke regels voor erfenissen samengevat!

Wat moet ik doen om te erven?

Wie goed is, krijgt lekkers, wie stout is de roe. Maar wat zijn de voorwaarden om te erven? Duidelijke uitleg.      

Wie betaalt begrafeniskosten?

Verneem hier wie de factuur van begrafenis of crematie moet betalen en waarom. Wat als er geen erfgenamen zijn, of te weinig geld? Betaling begrafeniskosten duidelijk uitgelegd.

Begrafeniskosten en onderhoudsplicht

Wie betaalt de begrafenisfactuur bij verwerping van nalatenschap? Onderhoudsplicht kinderen voor begrafeniskosten uitgelegd.

Wie zijn de wettelijke erfgenamen?

Lees hoe een erfenis concreet verdeeld wordt over de erfgenamen.

Trouwen met of zonder huwelijkscontract

Huwelijkscontract afsluiten: in welke situaties doe je dat best? Is een huwelijkscontract verplicht? Heb ik automatisch een huwelijkscontract? Een duidelijk antwoord op al uw vragen. 

Huwelijksstelsels duidelijk uitgelegd

Wettelijk stelsel, scheiding van goederen en algehele gemeenschap. Wat kies ik best als huwelijksvermogensstelsel? Heb ik een huwelijkscontract nodig? Vind hier alle antwoorden.

Invloed huwelijk op erfenis

Denk je aan trouwen? Trouwen beïnvloedt niet alleen wie erft, maar ook wat er in de erfenis zit. Lees er alles over!

Huwelijk bepaalt erfenis

Wat zit in erfenis bij bepaald huwelijksstelsel? Wat erf je wanneer de overledene gehuwd was? Invloed huwelijk en huwelijksstelsel op erfenis duidelijk uitgelegd.

Samenwonen of trouwen voor de erfenis

Samenwonen of trouwen maakt verschil uit voor de erfenis. Zeker feitelijk samenwonenden zijn amper beschermd. Lees hoe je dit kan oplossen!

Erfenis afstaan aan ex

Erft mijn echtgenoot mee? Is een erfenis ook van jouw echtgenoot of echtgenote? Bij een scheiding en/of familiepatrimonium is dat van groot belang. Professioneel advies.

Erft mijn partner mee?

Erft mijn samenwonende partner mee? Is een erfenis ook voor de samenwonende partner van de erfgenaam? Ontdek snel welke rechten jouw partner heeft.

Erfenis en wettelijk samenwonen

Wat erft wettelijk of geregistreerd samenwonende? Geregistreerd partnerschap en erfenis: kom er alles over te weten.

Erfenis van feitelijk samenwonenden

Wat erft feitelijk samenwonende? Lees waarom een testament noodzakelijk is wanneer je gewoon samenwoont! Let op voor wettelijke reserve en erfbelasting.

Erfenis voor samenwonenden

Wat erf je wanneer je niet getrouwd bent? Erven voor samenwonenden is minder evident. Onze professionele samenvatting en tips voor jouw concrete situatie.

Erfenis echtgenoot

Wat erft echtgenoot? Erfenis bij huwelijk en rechten langstlevende echtgenoot duidelijk uitgelegd 

Onterven tijdens echtscheiding

Scheiden en erfenis. Zo vermijd je dat jouw (bijna) ex-echtgenoot van jou erft tijdens de echtscheidingsprocedure. 

Kan ik mijn echtgenoot onterven?

Feitelijke scheiding en erfenis. Echtgenoot onterven bij een feitelijke scheiding: zo doe je dat!

Onterven van kinderen, echtgenoot of ouders mogelijk?

Hoe echtgenoot of familie onterven. Professioneel advies met concrete tips.

Bevoordelen van echtgenoot bij erfenis

Langst leeft al heeft-beding en interessantere keuzebeding eenvoudig uitgelegd.

Wacht niet met uw rechten te beschermen.

Jureca helpt u vrijblijvend met het zoeken van de ideale advocaat. Een eerste consultatie over uw rechten is bovendien vaak gratis.

  • Vertel ons vrijblijvend uw situatie
  • Wij contacteren gespecialiseerde advocaten
  • U ontvangt een overzicht van mogelijke oplossingen en prijzen

Neem geen risico

Post hier gratis uw zaak