Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling

Je kan je schulden niet langer het hoofd bieden, betalingsberichten stapelen zich op en deurwaarders lopen je deur plat. In dit geval is het tijd om na te denken om een collectieve schuldenregeling aan te vragen.

De collectieve schuldenregeling of de schuldbemiddeling is het persoonlijk failliet van een persoon.

Er zal aan de hand van een aanzuiveringsplan en onder begeleiding van een schuldbemiddelaar wordt getracht om van je schulden af te geraken.

Voor de duur van de schuldbemiddeling kan geen enkele schuldeiser nog vonnis tenuitvoerleggen en daarvoor een deurwaarder inschakelen.

Hoe kunnen we jou helpen?

  • 15 minuten telefonisch advies rond schuldbemiddeling
  • Schriftelijk advies rond schuldbemiddeling
  • Afspraak met een advocaat over schuldbemiddeling

Wat is een schuldbemiddelaar?

Als je wordt toegelaten tot schuldbemiddeling zal de arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar aanstellen. Er kan in het verzoekschrift aan de arbeidsrechtbank een specifieke schuldbemiddelaar worden voorgesteld, maar de rechter is uiteindelijk vrij in zijn keuze.

Enkel erkende personen en instellingen, OCMW’s of CAW's, advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen, kunnen als schuldbemiddelaar aangesteld worden. In de meeste gevallen zal er een advocaat aangesteld worden.

Wat is de taak van de schuldbemiddelaar?

De schuldbemiddelaar ontvangt je inkomsten en zal zodoende de afbetaling van jouw schulden verzorgen. De schuldbemiddelaar plaatst de ontvangen inkomsten op een specifieke rekening, waarbij jij het recht hebt om over geïnformeerd te worden.

Jaarlijks zal de schuldbemiddelaar verslagen opmaken en om jou hiervan een kopie bezorgen. Deze verslagen vertellen iets over stand van de procedure, de verrichtingen van de schuldbemiddelaar, de redenen voor de verlenging van de termijnen, de geactualiseerde toestand en de toekomst van de bemiddeling, de stand van de specifieke rekening en alle andere zaken die de schuldbemiddelaar vermeldenswaardig acht. Bij de verslagen moet daarenboven of een overzicht van de financiële bewegingen of kopieën van de rekeninguittreksels gevoegd worden.

De schuldbemiddelaar moet leefgeld geven voor dagelijkse uitgaven zoals voor de dagelijkse en vaste levenskosten. De betaling van het leefgeld moet tijdig gebeuren: ofwel op de momenten die werden overeengekomen, ofwel op de momenten in het aanzuiveringsplan vermeld.

Er is een meldingsplicht. Veranderingen met financiële gevolgen (bijvoorbeeld een relatie, verlies van werk, een erfenis...) moeten steeds aan de schuldbemiddelaar gemeld worden.

Wat kost het mij?

De collectieve schuldenregeling komt tegen een bepaalde prijs. Het is in de wet bepaald hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen voor de bemiddeling. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoedingen altijd moeten voorleggen aan de arbeidsrechtbank ter goedkeuring. Als er niet genoeg geld is om de schuldbemiddelaar te betalen, zal hij/zij betaald worden door het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast.

In alle geval weegt de kost van bemiddeling niet op tegen de baten ervan.

Hoe worden de schulden afgelost?

Bij aanvang van de bemiddeling zal de schuldbemiddelaar proberen met jou en de schuldeisers een minnelijke aanzuiveringsregeling te bereiken. Als hij/zij daarin faalt, wordt daarvan een verslag  opgemaakt en kan de rechtbank een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen. Uitzonderlijk kan er een totale kwijtschelding van de schulden worden gevraagd.

Als je een probleem hebt met de schuldbemiddeling, kan je de rechter vragen om op te treden of om een andere schuldbemiddelaar aan te stellen of de bemiddeling te beëindigen. Laat je hiervoor bijstaan door een advocaat (dit kan een pro deo advocaat zijn).