Avez-vous besoin d'un avocat ?

Nous serions heureux de vous aider. 

 • Premier entretien gratuit
 • Analyse de votre situation
 • Taux fixes et favorables
 • Plate-forme de 70 avocats spécialisés
Meer info over online juridisch advies

Trouver un avocat

Trouvez votre avocat en 3 étapes simples

Een goede advocaat zoeken is misschien wel het belangrijkste wat u kan doen om een rechtszaak te winnen. Dit hoeft niet moeilijk te zijn. Trek wel wat tijd uit voor uw zoektocht. Richt uw inspanningen op het vinden van een advocaat die ervaring heeft met uw specifieke rechtsmaterie, en met wie het ‘klikt’. Uw tijd nemen om de geschikte advocaat te vinden is de moeite waard, aangezien hij/zij u beter kan helpen bij het winnen van uw zaak.

Déterminez le type d'avocat dont vous avez besoin

Een advocaat zoeken die gespecialiseerd is in de rechtsmaterie waaronder uw zaak valt (bijvoorbeeld verkeer, huur, familierecht (echtscheiding), aansprakelijkheidsrecht, etc.) is altijd aangewezen. Het is ook een goed idee om een advocaat te vinden die bekend is met de rechtbanken en wetgeving van de streek waar u leeft. Een dergelijke advocaat kan uw belangen het best behartigen.

Quelques exemples de spécialisations :

 • Droit de la circulation

  Un avocat spécialisé en droit de la circulation vous aide lorsque vous devez comparaître devant le tribunal de police pour une infraction au code de la route ou lorsque vous êtes victime d'un accident de la route.

 • Droit du travail

  Pour des conseils sur un licenciement ou sur d'autres aspects d'un contrat ou d'une relation de travail.

 • Droit du bail

  Problèmes de location d'un bien immobilier tels que la résiliation du contrat, l'éviction, les dommages locatifs, etc.

 • Droit de la famille

  Concerne des sujets tels que le divorce, la pension alimentaire et l'hébergement.

 • Responsabilité et indemnisation des dommages

  Un avocat spécialisé en responsabilité civile est utile dans les cas où un dommage a été causé et qu'une partie réclame ou refuse de verser une indemnisation.

 • Droit patrimonial et héritages

  Geen zin in familieruzies over een <a href="https://www.jureca.be/advies/erfenis/erfenis/samenvatting">erfenis</a>, of om teveel <a href="https://www.jureca.be/advies/erfenis/successierechten-of-erfbelasting/samenvatting">successierechten of erfbelasting</a> te betalen? Een advocaat gespecialiseerd in erven behandelt zaken zoals <a href="https://www.jureca.be/advies/erfenis/successieplanning/samenvatting">successieplanning</a>, <a href="https://www.jureca.be/advies/erfenis/erfenis/wat-als-er-veel-schulden-bij-de-erfenis-zijn">schulden in de erfenis</a>

 • Dettes et recouvrement de créances

  Wanneer u als privépersoon schulden hebt, kan een advocaat helpen met het aanvragen van uitstel van betaling, of van een collectieve schuldenregeling. Wilt u als handelaar schulden innen, dan wilt u misschien zelfs een vaste advocaat gespecialiseerd in schulden. Ook als u teveel eigen schulden hebt en een faillissement als handelaar dreigt (Wet Continuïteit Ondernemingen, Faillissementswet) hebt u een specialist schulden advocaat nodig.

Het is niet altijd gemakkelijk om te weten onder welke specialisatie of rechtsmaterie uw zaak valt. Daarom ontwikkelde Jureca een superhandige, gratis tool om snel en vrijblijvend <a href="https://www.jureca.be/mijn-zaken/nieuw">uw ideale gespecialiseerde advocaat</a> te vinden aan de hand van een paar eenvoudige vragen.

Vérifier les qualifications et l'expérience

Alle advocaten die u via de Jureca-tool vindt, zijn gekwalificeerde en ervaren advocaten. Enkel advocaten ingeschreven op het tableau van de Orde van Vlaamse Balies, L’ordre des barreaux Francophones et Germanophone de Belgique of op de lijst van advocaat-stagiairs (advocaat-stagiairs zijn volwaardige advocaten met een universitaire opleiding achter de rug en een stagemeester) kunnen opgenomen worden op de website.

Vous trouverez également sur jureca des informations de base importantes sur votre avocat potentiel, telles que les diplômes, l'éducation et la carrière.

De ideale advocaat zoeken kan u door direct de gewenste specialisatie aan te duiden. Nog efficiënter is om uw vraag of probleem anoniem te beschrijven aan de hand van een paar eenvoudige vragen, waarna u -dankzij het slimme zoekalgoritme- vrijblijvend een overzicht ontvangt van de meest geschikte advocaten.

Demander des références

Klanten en andere advocaten kunnen de specialisatie van uw potentiële advocaat bevestigen op de Jureca-website en zo hun ervaringen met u delen. Eventuele artikels en andere publicaties van uw kandidaat-advocaat zijn ook opgenomen in het profiel van uw mogelijke advocaat. Dankzij die referenties krijgt u een duidelijker beeld van de advocaat.

Jeter un œil aux informations supplémentaires sur l'avocat

Bij Jureca kan u een korte, persoonlijke omschrijving en eventueel foto van uw potentiële advocaat vinden. Hoe een advocaat zichzelf voorstelt, kan u een idee geven van diens persoonlijkheid en uw mogelijke samenwerking. De professionele achtergrond van elke Jureca-advocaat, zoals ervaring (carrièreverloop) en awards & certificaten, kan u via ‘Bekijk Gegevens’ gemakkelijk bekijken. U zal best een advocaat zoeken met 3 tot 5 jaar ervaring in de specifieke rechtsmaterie.

Indien uw mogelijke advocaat een eigen website of een LinkedIn-profiel heeft, kan u ook deze informatie raadplegen via de Jureca-website. Zoek daar naar bijkomende informatie, eventueel een rubriek met veel gestelde vragen (FAQ) of blog over juridische kwesties. Een website met uitgebreide juridische informatie duidt vaak op deskundigheid betreffende die materies.

Quelle taille de cabinet ?

Rappelez-vous que la taille du cabinet d'avocats peut jouer un rôle. Les cabinets d'avocats peuvent varier en taille et se composer d'un ou de plusieurs avocats, parfois des centaines. Vous devez choisir le cabinet qui vous semble le mieux adapté à votre situation.

Grote bedrijven zullen misschien een bekend, groot advocatenkantoor willen inhuren in ingewikkelde, vaak internationale, juridische kwesties. Indien u daarentegen gewoon iemand zoekt om u te helpen bij uw echtscheiding, een huur-of verkeerskwestie, dan zal u zich waarschijnlijk het best voelen bij een kleiner advocatenkantoor.

L'outil gratuit pour trouver l'avocat idéal

L'outil en ligne de Jureca est le moyen le plus simple d'entrer gratuitement en contact avec plusieurs avocats spécialisés et d'en choisir celui qui vous convient le mieux.

Répondez d'abord à quelques questions simples sur votre demande.

Het slimme zoekalgoritme bezorgt u vervolgens gratis en vrijblijvend een overzicht van de meest geschikte advocaten, gelet op hun specialisatie en uw regio. U krijgt de contactgegevens van de advocaten en kan hun profiel raadplegen om een eerste selectie te maken, bijvoorbeeld op grond van ervaring of dynamiek.

Neem gerust met meerdere advocaten telefonisch of per mail contact op om een eerste indruk te krijgen. Vraag na hoeveel een eerste consultatie of raadpleging kost. Maak vervolgens een afspraak met de advocaat van uw voorkeur. Indien deze toch niet aan uw verwachtingen zou voldoen, kan u een andere advocaat om een afspraak verzoeken.

Préparez vos questions

Maak ter voorbereiding van de consultatie een lijstje op met vragen over de advocatenpraktijk. De algemene informatie over de advocaat (bv. ervaring, universiteit) kan je online terugvinden: op het profiel van Jureca en op de eigen website van de advocaat.

Dans l'interview personnelle, vous devriez demander des informations pertinentes concernant votre situation. L'avocat devrait être en mesure de répondre à vos questions sans problème, hésitation ou incertitude.

Ainsi, vous pouvez poser les questions suivantes :

 • Tarifs (honoraires et frais) :

  U moet vragen of de advocaat ereloon rekent volgens een uurtarief of een vast bedrag per zaak. En of het ereloon al dan niet afhankelijk is van de waarde van de zaak, de moeilijkheid, de ervaring van de advocaat... U kan afspreken om een percentage van de &lsquo;winst&rsquo; uit te betalen en zo het resultaat van de zaak laten meetellen in de berekening van het ereloon. Vraag ook na hoe de advocaat zijn of haar kosten aanrekent (welke forfaits gelden er voor typewerk, verplaatsingen en dergelijke?).

 • Rapidité :

  Een andere vraag die u best stelt: hoe snel kan de advocaat met uw zaak starten en wanneer wordt het proces ingeleid (indien er geen overeenstemming met de tegenpartij komt)? De duur van een eventueel proces staat voor een groot deel los van de snelheid waarmee een advocaat werkt. Vraag wel naar een schatting van de totale duur (met uitleg over de verschillende fases van het proces) en vraag hoeveel tijd de advocaat neemt om zelf besluiten of conclusies op te stellen.

 • Taux de réussite :

  Hoeveel gelijkaardige zaken heeft de advocaat al behandeld en wat was daar het resultaat? Ook dit laatste moet u navragen, ook al is het niet altijd evident om een antwoord te bekomen. Een advocaat kan natuurlijk geen bepaald resultaat garanderen, ook al kan het ereloon daar (voor een deel) van afhankelijk zijn. U moet wel een idee krijgen van wat u redelijkerwijze mag verwachten. U kan op het Jureca-profiel van sommige advocaten (&lsquo;Bekijk Gegevens&rsquo;, &lsquo;Ga naar Profiel&rsquo;) aanbevelingen over hun vaardigheden terug vinden. Een andere mogelijkheid is om naar referenties te vragen, rekening houdend met het beroepsgeheim (toestemming van die andere cli&euml;nt is nodig).

 • Disponibilité et communication :

  Dit wordt vaak vergeten na te vragen maar is erg belangrijk. Wie zal uw zaak behandelen (een collega van de advocaat-vennoot?) en met wie zal u contact hebben tijdens de zaak? Aan wie mag u uw vragen stellen, en op welke manier (telefonisch, enkel tijdens kantooruren, mail of sms)? Vraag ook na hoe snel u een antwoord mag verwachten op uw berichten.&nbsp;

Apportez tous les documents utiles à la consultation

Vergeet niet om alle documenten en andere nuttige informatie mee te nemen naar de afspraak met uw advocaat. De advocaat kan op voorhand opsommen wat u best meebrengt, maar aarzel niet om ook aanvullende informatie te verzamelen voor de bijeenkomst. Start op tijd met het bijeenbrengen van de nodige documenten, zodat u op tijd en voorbereid op de consultatie verschijnt.

Interviewez l'avocat

Ga naar de consultatie(s). Spreek met één of meerdere advocaten. Voel je vrij om notities te nemen tijdens het gesprek. Zo kan u nalezen wat de advocaat vertelde, en wat uw eerste indruk was. Onthoud dat u de advocaat interviewt voor een job. Beschouw uw gesprek dan ook als een sollicitatiegesprek.

Si vous croyez que l'avocat ne vous écoute pas ou ne répond pas à vos questions, prenez un autre avocat.

Choisissez un avocat avec lequel vous vous sentez bien

Ne prêtez pas uniquement attention à l'expérience et à la connaissance approfondie du droit. Choisissez un avocat avec lequel le courant passe bien et avec lequel vous aimeriez collaborer

Si vous vous sentez mal à l'aise avec l'avocat d'une manière ou d'une autre, choisissez quelqu'un d'autre pour vous représenter.

Prenez la façon dont l'avocat a répondu à vos questions en compte. S'il hésitait, qu'il a utilisé trop de jargon juridique incompréhensible, ou s'il n'a pas répondu à vos attentes, alors choisissez un autre avocat.

Si plusieurs avocats répondent à vos attentes, choisissez celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise.

Il ne faut surtout pas oublier la dernière étape dans la recherche de l'avocat idéal. Comprendre comment les avocats demandent le paiement de leurs services est essentiel.

Un avocat calcule ses honoraires comme suit :

 1. Taux horaire

  Een uurtarief is misschien wel het meeste gebruikelijk. Er is geen vast of standaardtarief in ons land. Zorg ervoor dat het uurtarief redelijk is, rekening houdend met alle elementen: moeilijkheidsgraad en belang van de zaak, ervaring van de advocaat, etc.&nbsp; Vergelijk met andere advocaten. Sta erop dat de uren in een overzichtelijk schema voor u bijgehouden worden. Vergeet niet om regelmatig een (financi&euml;le) stand van zaken te vragen en met tussentijdse betalingen te werken indien u deze financi&euml;le last wat wil spreiden.

 2. Prix fixe

  Wanneer uw advocaat een vast bedrag rekent als ereloon voor de ganse rechtszaak heeft dit &eacute;&eacute;n groot voordeel: zekerheid. U weet waar u aan toe bent en wat de diensten van uw advocaat (bovenop de kosten: zie verder) u in totaal zullen kosten. Niet alle advocaten zijn echter bereid om op basis van een vaste totale prijs te werken. Toch is het de moeite waard om hierover te onderhandelen.

  En tant que commerçant ou particulier porteur de plusieurs dossiers juridiques, vous pouvez éventuellement avoir un 'abonnement' : convenez d'un prix annuel avec votre avocat pour qu'il s'occupe de toutes vos demandes.

 3. Pourcentage

  Een derde manier waarop advocaten hun ereloon kunnen factureren is als een percentage van de waarde van de zaak, of als een percentage van de &lsquo;winst&rsquo;. Deze laatste en eerder zeldzame vorm kan voor extra motivatie zorgen om de zaak voor u te winnen. Het Amerikaanse &lsquo;No cure no pay&rsquo; is daar een extreme variant van. Dergelijke afspraak &lsquo;Geen ereloon zonder winst&rsquo; is in Belgi&euml; echter niet toegelaten. Een combinatie van een percentage met andere berekeningswijzen is mogelijk.

N'oubliez pas les frais

Het ereloon is een vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat. Daarnaast vraagt een advocaat een vergoeding voor zijn kosten. Dat is een soort bijdrage in de algemene kantoorkosten (secretariaat,…) maar ook vergoeding van de kosten die enkel op uw zaak betrekking hebben (briefwisseling, kopies, verplaatsingskosten). Bepaalde kosten kunnen forfaitair bepaald zijn: een vast bedrag per bladzijde typewerk bijvoorbeeld. Voor andere soorten kan de advocaat de werkelijke kosten aanrekenen: elke postzegel bijvoorbeeld.

Tenslotte zijn er nog uitgaven die uw advocaat namens u deed en die u terug moet betalen: de kosten van een gerechtsdeurwaarder om de dagvaarding (of het vonnis) te betekenen aan de tegenpartij, griffiekosten voor het neerleggen van een verzoekschrift, de kosten van een deskundigenonderzoek, enzovoort.

Faites-vous (en partie)rembourser ses honoraires

Goed nieuws: de verliezende partij moet een deel van de advocatenkosten van de winnaar betalen. De zogenaamde rechtsplegingsvergoeding is een vast bedrag dat officieel is vastgelegd en afhankelijk van de waarde van de zaak. Zo recupereert u voor een stuk wat de advocaat u aanrekende.

Négociez les honoraires

Een eerste juridisch advies kan u gratis krijgen via juridische eerstelijnsbijstand (in justitiehuizen, sommige sociale huizen,…). Dit is eerder oriënterend. Bovendien mag die advocaat uw zaak zelf niet aannemen om deontologische redenen. Sommige advocaten zijn bereid om voor een eerste consultatie een erg beperkt bedrag (25 EUR) in rekening te brengen. Veel advocaten houden bij het berekenen van hun ereloon rekening met uw bescheiden inkomen (indien dit het geval is). Misschien hebt u zelfs recht op een pro deo-advocaat.

Osez négocier les frais et honoraires de votre avocat.

Stel voor uzelf eerst een budget op door te bepalen hoeveel u wil uitgeven. Houdt dit bedrag in uw achterhoofd bij de onderhandelingen. Vraag eventueel expliciet aan de advocaat of deze uw zaak voor dat bedrag kan afhandelen. Beter lijkt om eerst de advocaat een voorstel te laten doen en daarna een maximumbedrag af te spreken.

Houd er rekening mee dat zelfs stricte budgetafspraken soms niet kunnen verhinderen dat jouw zaak aanzienlijk ingewikkelder wordt, of meer tijd in beslag neemt door onverwachte wendingen. Hierdoor kan het ereloon en de kosten van de advocaat toch meer bedragen dan op voorhand afgesproken. Tracht zo veel mogelijk zaken te voorzien en scenario&rsquo;s te bespreken tijdens de onderhandelingen met uw advocaat. Zorg er bovendien voor dat de advocaat weet dat hij bijkomende kosten met u moet bespreken, zeker wanneer het budget overschreden dreigt te worden.

Een voorschot zal u zeker moeten betalen. Vraag om dit eventueel in schijven te mogen doen. Het is belangrijk om om tussentijdse ereloonstaten te vragen, zodat je de betaling kan spreiden. Durf om een afbetalingsplan vragen indien de eindafrekening toch hoger uitvalt dan verwacht.

Rédigez un contrat

Laat uw advocaat een contract tussen u beiden opmaken. Dit is een overeenkomst over de prestaties die uw advocaat voor u zal verrichten, het ereloon en de kosten, betalingswijze, aanrekening op derdengelden (geld dat uw advocaat voor u ontvangt), informatie-uitwisseling, aansprakelijkheid en beëindiging van de samenwerking.

Derniers conseils

Overweeg om uw advocaat te ontslaan indien hij of zij &eacute;&eacute;n van volgende zaken doet: conclusietermijnen laten verstrijken (terwijl er besluiten opgesteld moesten worden), niet opdagen op de rechtbank, weigeren om u updates te geven over de stand van zaken, uw telefonische oproepen of e-mails niet beantwoorden, en niet eerlijk zijn wanneer u vragen stelt.

Samenwerken met uw advocaat is de beste manier om goede resultaten in uw zaak te bekomen. Bezorg altijd de gevraagde documenten, en ga naar de zitting van de rechtbank of expertisebijeenkomst indien uw advocaat u dat vraagt. Een goede advocaat zal uw zaak zeker naar best vermogen behartigen, maar zonder uw medewerking zijn de mogelijkheden beperkt.

Vos résultats de recherche

Description
Pas de description
Adresse
Albert I laan 90 3582 BERINGEN Beringen 3582
Coordonnées & adresse
Montrer les données
Description
Pas de description
Adresse
De plank 60 Sint-Martens-Voeren 3790
Coordonnées & adresse
Montrer les données
Description
Pas de description
Spécialisations
 • Aucun répertorié
Coordonnées & adresse
Montrer les données
Description
Pas de description
Adresse
Pieter Cieterslaan 6 9032 WONDELGEM Wondelgem 9032
Coordonnées & adresse
Montrer les données
Description
Pas de description
Spécialisations
 • Aucun répertorié
Adresse
Ter Pannestraat 1 8000 BRUGGE Brugge 8000
Coordonnées & adresse
Montrer les données
Description
Pas de description
Spécialisations
 • Aucun répertorié
Adresse
Hof ter Bremptstraat 32 9200 DENDERMONDE Dendermonde 9200
Coordonnées & adresse
Montrer les données